Vozni park

Najmodernija vozila marke DAF,  koja zadovoljavaju EURO-6 eko normu.